Dit project gaat over het wederopbouwkarakter van het Oostplein, de Mariniers Kazerne en molen De Noord die het bombardement overleefde en in 1954 uitbrandde. 

Het Oostplein is een plek met veel geschiedenis. Het Oostplein moet weer een aangename verblijfsplek worden. Daarom worden er tal van activiteiten georganiseerd met omwonenden en bedrijven die aan het plein zijn gevestigd.

In de zomer van 2017 organiseerde DIG IT UP een Rotterdamse Zoldervondsten bijenkomst en plaatste historische foto’s in etalages van diverse panden op en rond het Oostplein. De host van de talkshow Oma Greet riep iedereen op met eigen herinneringen en beeldmateriaal over het Oostplein te komen. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen werden gevraagd hoe zij de toekomst van het Oostplein zien. Een koor zong “Daar bij die molen” en een muzikant en dichter traden op. Voorafgaand vond een korte wandeling plaats langs het Oostplein en werden de historische foto’s in de etalages feestelijk onthuld. Het succes van het evenement vraagt om een vervolg.

Op de plek van het huidige Oostplein stond sinds de veertiende eeuw de Oostpoort van de stad Rotterdam. Buiten de poort lagen het landelijke Kralingen en de Schielandse Hoge Zeedijk, die helemaal tot aan Gouda voerde. Door de annexatie van Kralingen in 1895 ontwikkelde het Oostplein zich van een plek aan de rand van de stad tot een centraal knooppunt van wegen tussen het centrum en Kralingen. In 1912 werd het laatste deel van de Oostpoort gesloopt en daarna herinnerde niets meer aan de oude stadsmuren. Van de molens rond de vroegere poort bleef alleen stellingmolen De Noord staan. In de omgeving van het Oostplein bevonden zich de roemruchte scheepswerven van de VOC en de Admiraliteit en ook de Marinierskazerne, waar vandaan mariniers regelmatig over het plein naar het Exercitieveld in Crooswijk marcheerden.

In mei 1940 werd vrijwel de gehele omgeving van het Oostplein verwoest door het bombardement op de stad. Alleen molen De Noord en het bankgebouw aan de hoek met de Oostzeedijk bleven staan. De molen brandde in de jaren vijftig echter alsnog af. Sindsdien is het Oostplein een aantal keren ingrijpend opnieuw ingericht. Ontwikkelingen als de aanleg van nieuwe wegen en de bouw van de metro zorgden telkens weer voor grote ingrepen in de buitenruimte. Ook nu wordt weer nagedacht over een nieuwe, vriendelijker inrichting van het plein.