MET INITIATOR EVAN VAN DER MOST

Evan van der Most van DIG IT UP Gallery nam het initiatief om samen met curator en documentairemaker Joop de Jong, bekend van onder meer de expositie De Aanval (in opdracht van Museum Rotterdam en Stadsarchief Rotterdam) en Rotterdam in the Picture (175 jaar fotografie in Rotterdam), een aantal foto’s uit deze enorme collectie te exposeren.STAD liet niet alleen de stad door de lens van Helmuth zien, maar ook de stad van Rotterdammers in de afgelopen vijftig jaar. Met name de beelden uit de jaren vijftig en zestig zorgen vaak voor momenten van herkenning en herinnering. STAD was een expositie van vijftig jaar Rotterdam en Rotterdammers.De tentoonstelling STAD vond plaats in de DIG IT UP Gallery van 9 juli tot 10 september 2017. Als onderdeel van het project is een groot gedeelte van Tjemme’s foto’s overgedragen aan Stadsarchief Rotterdam.

 
“Met DIG IT UP zijn we op zoek naar de Rotterdamse stadscultuur, zowel in materieel als immaterieel erfgoed. Toen we in 2017 de galerie openden, ging ik nadenken over een programma. De openingsexpositie ging over John ‘PHOXX’ de Groot en daarna volgde STAD met foto’s van Helmuth Tjemmes. Ook Pandora’s Music Box was een groot succes. Het is onze ambitie om DIG IT UP te ontwikkelen tot een erfgoedlab en we zijn dan ook blij dat we samenwerken met het Stadsarchief Rotterdam. We proberen zoveel mogelijk aan het archief over te dragen, zodat het voor de eeuwigheid onder goede omstandigheden bewaard blijft. We hopen dit in de komende jaren te kunnen voortzetten en dat DIG IT UP een blijvende onderneming is, met een heel divers team, steun van de lokale overheid en de inbreng van zoveel mogelijk Rotterdammers.”