Jaarplan 2019

Wat doet DIG IT UP?

DIG IT UP heeft naam gemaakt als belangrijke schatgraver van de Rotterdamse stadscultuur. Onbekend beeld- en geluidsmateriaal wordt ‘opgediept’ en voor altijd ontsloten als uniek erfgoed van de stad. Door middel van exposities, documentaires, publicaties, talkshows en online-platforms toont DIG IT UP zo een nieuwe stadsgeschiedenis in beeld en geluid.

  • ‘Crowdsourcing’: door doelgerichte interactie met het publiek zoekt en vindt DIG IT UP uniek beeld- en geluidsmateriaal ‘bij de mensen thuis’.
  • Digitalisering: met optimaal gebruik van de nieuwste digitale technieken kunnen dergelijke vondsten behouden blijven en aan de stadscollectie worden toegevoegd. Het gaat vaak om unieke amateuropnamen, die niet meer met moderne apparatuur zijn af te spelen en enkel nog op werkende ‘old school’ apparatuur met de juiste software versies af te spelen en om te zetten zijn. Denk aan bijzondere collecties die in archieven van bedrijven, instellingen of gewoon bij particulieren thuis liggen te ‘verstoffen’.
  • ‘Inloop-lab’: in de laagdrempelige werkplaats van DIG IT UP (het zogeheten erfgoed-lab) kunnen particulieren hun oude opnamen laten conserveren. Foto’s worden perfect gescand, gedigitaliseerd en bewerkt. Filmopnamen komen weer tot leven en geluidsbanden van vroeger zijn weer af te luisteren. Het herontdekte en unieke materiaal komt op deze manier weer beschikbaar voor de eigenaren zelf, maar wordt tegelijkertijd toegevoegd aan het collectieve geheugen van de stad.
  • Publiciteit: door middel van 24/7 etalagetentoonstellingen, maar ook met filmvertoningen, beeldpresentaties, rondleidingen, talkshows en online-platforms zorgt DIG IT UP er voor dat Rotterdam kan kennismaken met nog nooit eerder vertoonde beeld.
  • Netwerk: met medewerking en expertise van gerenommeerde instellingen (zoals het Stadsarchief Rotterdam) wordt het gevonden beeld- en geluidsmateriaal altijd op waarde geschat.

Aanscherping programmering

Naast de wisselende tentoonstellingen wordt onze galerie meer en meer ook een plek met een vaste en gestaag uitbreidende collectie, waardoor de verblijfsduur van bezoekers aan de galerie wordt verlengd. We willen nog meer vanuit de actualiteit de recente Rotterdamse stadsgeschiedenis gaan volgen. We ambiëren een qua leeftijd en achtergrond zo breed mogelijk publiek. We ambiëren vier grote projecten per jaar en tenminste één grote commerciële opdracht. Met gebruikmaking van de omvangrijke beeldbank die DIG IT UP inmiddels heeft opgebouwd en de inbreng van de teamleden gaan we ook capaciteit inruimen voor kleine projecten waar we niet telkens financiering voor hoeven aan te vragen. Crowdsourcing blijft ons uitgangspunt bij de samenstelling van de programmering. Jaarlijks gaan we aandacht geven aan een al of niet bekende (professionele) fotograaf met nooit eerder gepubliceerd en aan Rotterdam gerelateerd werk. We besteden structureel aandacht aan het cultureel divers stedelijk erfgoed van Rotterdam. We starten met een jaarlijkse serie over de geschiedenis van de urban culture in Rotterdam (dans, theater, literatuur, beeldende kunst, muziek). Bij de samenstelling van het programma houden we er rekening mee dat het aanbod ook geschikt moet zijn voor een cultuur-educatief aanbod richting het onderwijs. Daarbij worden vanuit de ‘peer to peer’ gedachte jongeren ingezet om leerlingen uit het vmbo/mbo/vo/hbo informatie te geven over bijvoorbeeld de geschiedenis van de Rotterdamse breakdance.

Vanaf het ontstaan van DIG IT UP voelen we ons nauw betrokken met het Baankwartier. Samen met bewoners en ondernemers blijven we structureel aandacht geven aan de geschiedenis van dit gebied, maar ook aan de ontwikkelingen rond de herinrichting van de Coolsingel, de nieuwbouw aan de Leuvehaven en de hoogbouw in het Baanblok. Zie voor informatie en een overzicht van gerealiseerde projecten www.digitup.nl

Organisatie

Team

Ons team werkt vooral op basis van de inzet van vrijwilligers. Deels zijn dat ervaren zzp’ers, die naast hun reguliere werk bereid zijn zich belangeloos in te zetten voor DIG IT UP. Daarnaast zijn er vrijwilligers die door omstandigheden tijd beschikbaar hebben om zich in te zetten voor DIG IT UP.

Zij kunnen hier hun skills verbeteren, hun netwerk uitbreiden en voldoening krijgen uit hun werkzaamheden. De zzp’ers worden door middel van het geven van workshops ingezet om hun kennis aan het team over te dragen. DIG IT UP is inmiddels een erkend leerbedrijf voor het MBO en zal ook in de toekomst studenten stageplaatsen blijven aanbieden. Bij het benaderen van publieksgroepen, het samenstellen van ons team (en het bestuur) blijven we ruim aandacht geven aan de inmiddels opgebouwde diversiteit, in de ruimste betekenis van het woord.

Beeldbank

De in de afgelopen jaren opgebouwde beeldbank van DIG IT UP, met tienduizenden bestanden, wordt gereorganiseerd. Zo blijven deze bestanden voortdurend doorzoekbaar en vindbaar. Denk met name aan het toevoegen van trefwoorden en het  back-up beheer.

Online

Onze website is ‘work in progress’ en wordt nog meer de plek waar de opgebouwde beeldbank rond de projecten gefaseerd toegankelijk wordt gemaakt. We gaan verder met het ontwikkelen van een integrale aanpak van onze online platforms, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Voor de niet social media gebruikers maken we onze digitale nieuwsbrieven aantrekkelijker.

Erfgoedlab

Bij een project zoals bijvoorbeeld over de geschiedenis van de Rotterdamse break- en streetdance wordt het nog belangrijker dat we kunnen beschikken over apparatuur en een methodiek om bijvoorbeeld oude floppy disks en mini dv tapes te kunnen transformeren voor gebruik. We gaan deze faciliteiten tegen betaling ook beschikbaar stellen aan onze bezoekers, historische verenigingen en instellingen. We ambiëren hierin een specialist te worden met een landelijke uitstraling.

In samenwerking met Stadsarchief Rotterdam en Erfgoedhuis Zuid Holland gaan we bijeenkomsten organiseren om kennisoverdracht op het gebied van digitaal erfgoed te stimuleren.

Huisvesting

Doordat we vanaf 1 januari 2019 huur voor het pand moeten gaan betalen, is de continuïteit van onze werkzaamheden aan de Schiedamsedijk in gevaar. We willen graag aan de Schiedamsedijk blijven omdat het pand ons past als een jas, we op deze plek een groot publieksbereik hebben en wij met onze aanwezigheid ons steentje kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Baankwartier. Mocht huisvesting in ons pand aan de Schiedamsedijk niet meer mogelijk zijn, dan zullen we ons moeten beraden op alternatieve huisvesting. Het gaat om een ruimte van ten minste 350 vierkante meter, met een uitnodigend open gezicht naar de straat, voldoende expositieruimte, plek voor ons erfgoedlab, kantoorruimte, mogelijkheden tot het organiseren van bijeenkomsten en bij voorkeur in het Baankwartier.

Programma 2019

 

Wederopbouwarchitectuur Baankwartier (jan/mrt)

Een project in samenwerking met Platform Wederopbouwarchitectuur Rotterdam. Er wordt in samenwerking met bewoners en ondernemers aandacht gegeven en aan de wederopbouw-architectuur van het Baankwartier. Denk aan de Schotse Kerk, het Oogziekenhuis en het voormalig Arbeidsbureau aan de Schiedamse Vest, panden aan de Baan, gebouw De Leuve, flatgebouw Schiedamsedijk 60/85 en het gebouw van de Stadsverwarming aan de Blekerstraat. Hoe gaat het gebied zich ontwikkelen rond alle nieuwbouw die zich daar de komende jaren zal gaan ontwikkelen?

75 Jaar Gay Rotterdam (apr/juni)

In 2017 organiseerden wij het project ‘75 jaar gay Rotterdam’. Een tentoonstelling met ruim dertig portretten van meer of minder bekende Rotterdamse gays en een via Open Rotterdam uitgezonden talkshow met live audience in Ferry. We riepen het publiek op om in het kader van de Roze Zoldervondsten met historisch materiaal te komen over 75 jaar gay cultuur in Rotterdam. In de vervolgeditie van 2019 gaan we over tot publicatie van het aangeboden materiaal. In juni 2019 zal het bovendien vijftig jaar geleden zijn dat in New Yorkse wijk Greenwich Village de Stonewall-rellen plaats vonden, naar aanleiding van de ontruiming van homobar The Stonewall Inn door de Metropolitan Police. Deze opstand vormt een scheidslijn in de geschiedenis van de holebi-beweging daar nooit eerder homo’s en travestieten in zulke grote aantallen hardhandig weerstand boden tegen de op hun gemeenschap gerichte vernederingen door de politie. In 2013 noemde president Barack Obama Stonewall in zijn inaugurale toespraak als één van de belangrijke momenten in de strijd voor gelijke rechten. Naar aanleiding hiervan werden in Nederland jaarlijks de zogenaamde Roze Zaterdagen georganiseerd, met in 2001 een editie in Rotterdam.

We zijn in gesprek met fotograaf Ari Versluis over een tentoonstelling met nooit eerder vertoond en aan Rotterdam gerelateerd werk. Gedurende het project worden performance party’s georganiseerd, met medewerking van artiesten die in Rotterdam zelden een podium krijgen.

Veertig jaar Hal 4 (jul/sep)

Op 21 september 2019 is het veertig jaar geleden dat Hal 4 bij de watertoren in Kralingen De Esch in gebruik werd genomen. Tal van popgrootheden zoals The Cure, Nick Cave, Youssou N’Dour, Nina Simone en Celia Cruz traden er op en er vonden vele legendarische theatervoorstellingen plaats.

Het nog altijd actieve project Digital Playground en theatergezelschap Rotterdams Lef, later opgenomen in het huidige Maas Theater, ontstonden vanuit Hal 4. Medeoprichter Evan van der Most was er dertig jaar directeur. Met deze tentoonstelling neemt hij als directeur afscheid van DIG IT UP. Nadat hij zijn werkzaamheden bij Hal 4 had beëindigd zat hij opgezadeld met dertig jaar archief van Hal 4. Hij wilde het eerst ‘even’ scannen voordat het zou worden overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. Dat werd destijds het begin van de stichting DIG IT UP.

Urban Dance 010 (okt/dec)

Het project betreft diverse ‘Roffa’ urban dance varianten zoals breakdance, streetdance, skatedance en bubbling. Waarom eindigen bij talentenshows als So You Think You Can Dance op tv Rotterdamse dansers altijd zo hoog? Zoals de uit Rotterdam Zuid afkomstige Gianinni Semedo Moreira die naar Los Angeles verhuisde en met Shakira, Lady Gaga en Rihanna op het podium stond. Of Omani Ormskirk die furore maakte in Amerika, bij Codarts studeerde en les kreeg van Ed Wubbe. Of Danny Boom die optrad met Cirque Du Soleil en Armin van Buuren. Of de op diverse fronten nog altijd actieve Lloyd Marengo die in 1998 medeoprichter was van de legendarische 010 BBoyz. Wat ging hier aan vooraf? Wat voor kleding en muziek hoorden daarbij. Waarom zijn we in Rotterdam ondanks talrijke inspanningen nog steeds niet in staat geweest een brug te slaan tussen de straatcultuur en kunst met een ‘grote’ K. Naast gabber werd Rotterdam internationaal ook bekend door de bubbling en de raggamuffin. Op tal van plekken zoals clubs aan het Stadhuisplein zijn deze roots vanuit de dancehall en de reggaeton nog altijd zichtbaar. Het Hiphophuis heeft een landelijke voorbeeldfunctie op het gebied van urban culture.

Kleine projecten

Onder meer een foto van Helmuth Tjemmes met kinderen in de Oranjeboomstraat. We gaan Rotterdammers oproepen of men ze herkent en zoeken zo mogelijk contact met hen. Hoe is hun leven verder verlopen?