kjsdfG

NRC staat voor Nieuwe Rotterdamsche Courant. De krant is in 1843 opgericht door Henricus Nijgh, aanvankelijk als Rotterdamsch staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad. Die naam blijft niet lang hangen want al in januari 1844 wordt de naam Nieuwe Rotterdamsche Courant aangenomen.

Dertig jaar later wordt een groot nieuw gebouw in gebruik genomen. Dat gebeurt in de sinds 1871 in ontwikkeling zijnde Witte de Withstraat. In die straat bouwen de architecten J.M. van Binsbergen en J.C. van Bellingwout een statig pand, dat huisnummer 63 krijgt. De NRC is daar een eeuw lang gevestigd in een straat net buiten de oorspronkelijke stadskern, maar met een centrale functie in de wijk Cool.

De NRC verschijnt officieel voor het laatst op 1 oktober 1970, want dat jaar komt er een fusie tot stand met het Algemeen Handelsblad. In Rotterdam komt de nieuwe krant uit als NRC Handelsblad, in Amsterdam als Handelsblad NRC. In 2012 verhuist de NRC ten slotte geheel naar Amsterdam.

Het gebouw in de Witte de Withstraat is dan al lang verlaten, want de krant neemt in de jaren zeventig haar intrek aan de Westblaak. Begin jaren tachtig is de verhuizing compleet. Vanaf 2003 is het Nederlands Fotomuseum in het NRC gebouw gevestigd, maar al in 2007 verhuist het museum naar Las Palmas aan de Wilhelminakade in Rotterdam-Zuid. NRC heeft nu een andere betekenis gekregen: Nieuw Rotterdams Café. Het gebouw is een gemeentelijk monument en huisvest behalve het café ook WORM en verschillende andere culturele instellingen.

kjsdfG

ONLINE EXPO